Energooszczędna i ekologiczna produkcja w Żywcu

W firmie Bolix wdrożono innowacyjny, prototypowy system odzysku ciepła i oczyszczania spalin, który zapewnia oszczędność ponad 25% energii niezbędnej do ogrzania zakładu.

Nowa inicjatywa na rzecz dalszej optymalizacji zużycia energii cieplnej i obniżania emisji spalin to element globalnego trendu – dążenia do efektywnej, ale racjonalnej pracy obiektów przemysłowych. Producent materiałów budowlanych z Żywca postawił na własne zasoby, wykorzystując do tego potencjał ciepła odpadowego z urządzeń  produkcyjnych. Zautomatyzowany system odzysku ciepła ze spalin wylotowych z suszarni piasku już przynosi wymierne korzyści przy ogrzewaniu całego kompleksu.

Innowacyjny układ odzysku ciepła polega na tym, że ciepło odzyskane w instalacji bezprzeponowego schładzania i oczyszczania spalin jest przekazywane do wody obiegowej w układzie centralnego ogrzewania – informuje dr inż. Piotr Ostrowski z Politechniki Śląskiej, autor projektu.

Niekonwencjonalny wymiennik ciepła odzyskuje nawet 3 razy więcej mocy niż jego standardowy odpowiednik. Dzięki tej technologii zakład oszczędza ponad 25% energii potrzebnej do ogrzewania obiektów i chroni środowisko. Ten innowacyjny i prototypowy sposób odzyskiwania i wykorzystania ciepła odpadowego chroniony jest polskimi patentami.

fot. Bolix

Dodaj komentarz