Mieszkanie jedynym majątkiem Polaków?

Dla wielu seniorów jedynym sposobem zapewnienia sobie dodatkowych, comiesięcznych dochodów jest renta dożywotnia, która pozwala odmrozić kapitał zgromadzony w postaci domu lub mieszkania.

Podczas konferencji „Jak pobudzić oszczędzanie na emeryturę” organizowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego pojawiły się opinie ekspertów, że dla wielu Polaków spłata zadłużeń kredytowych za mieszkanie stała się jedyną możliwą formą oszczędzania. Obecne pensje i ceny sprawiają, że wiele osób w naszym kraju nie jest w stanie odkładać dodatkowych pieniędzy na własną emeryturę. W takiej sytuacji dla wielu seniorów jedynym sposobem zapewnienia sobie dodatkowych, comiesięcznych dochodów jest renta dożywotnia, która pozwala odmrozić kapitał zgromadzony w postaci domu lub mieszkania.

Obecnie sytuacja polskich emerytów jest w większości bardzo trudna. Jak pokazują badania zrealizowane przez Fundusz Hipoteczny Familia świadczenia dla seniorów w naszym kraju często nie wystarczają na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb – potwierdza to ponad 53% osób powyżej 65 roku życia. Pozostali podkreślają, że choć wysokość ich emerytury pozwala im pokryć większość niezbędnych wydatków, to dzieje się to kosztem wielu trudnych wyrzeczeń.

Prognozy na przyszłość przedstawiają się jednak w jeszcze mniej optymistyczny sposób. Nasze starzejące się społeczeństwo będzie musiało prawdopodobnie liczyć się z obniżeniem świadczeń emerytalnych gwarantowanych przez instytucje państwowe. Co gorsza, pomimo takich prognoz Polacy nie są w stanie zareagować na nie we właściwy sposób i zadbać o swoją przyszłość regularnie oszczędzając. Już teraz 1/5 dochodu Polaków przeznaczana jest na ZUS.

Według raportu przygotowanego przez IIBR/Gemius aż 37 proc. Polaków nie jest w stanie zaoszczędzić żadnej kwoty. Wynika to z faktu, iż codzienne wydatki przewyższają ich dochody. Polacy po prostu nie mają z czego odkładać. Często ich jedynym zabezpieczeniem jest posiadane mieszkanie. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak ogromnym majątkiem jest nieruchomość, na którą pracujemy nawet przez kilkadziesiąt lat. Można odmrozić ten kapitał i korzystać z domu lub mieszkania uzyskując dodatkowe, comiesięczne dochody na emeryturze.

– Już teraz emerytury w Polsce są niskie i nie wystarczają na pokrycie niezbędnych wydatków. Jednocześnie jedynym kapitałem, starszych osób jest często ich mieszkanie, na które pracowali przez cale życie. Chcąc wykorzystać je po zakończeniu kariery zawodowej do uzyskania dodatkowych dochodów seniorzy maja możliwość podpisania umowy z funduszem hipotecznym, który gwarantuje im systematycznie waloryzowaną rentę dożywotnią w zamian za przeniesienie na niego prawa własności do lokalu. Należy jednak pamiętać aby podpisywać umowy tylko z renomowanymi firmami, które zabezpieczają interesy Klientów – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Funduszu Hipotecznego Familia.

Świadczenia oferowane przez fundusze hipoteczne mają duży wpływ na standard życia polskich emerytów. Przykładowo, średnia wartość renty dożywotniej wypłacanej przez FH Familia wynosi ok 1000 zł. Według danych Funduszu kwota ta stanowi często nawet 70 proc. domowego budżetu emeryta.
 
Obecna sytuacja wymaga zapewnienia społeczeństwu dostępu do bezpiecznych, uregulowanych prawnie rozwiązań umożliwiających im wykorzystanie własnej nieruchomości w celu zapewnienia sobie godnych warunków życia na emeryturze. Fundusze hipoteczne działają na polskim rynku już od kilku lat. FH Familia jest liderem w tej branży. Stale uczestniczy w kształtowaniu standardów związanych z działalnością obejmującą świadczenia renty dożywotniej.

Zarząd funduszu wprowadził wszystkie możliwe rozwiązania prawne gwarantujące w najwyższym stopniu bezpieczeństwo klientom. FH Familia dąży do ustawowego wprowadzenia podobnych do stosowanych przez siebie, ujednoliconych wymogów wobec wszystkich firm oferujących odwrócona hipotekę na polskim rynku.

Dodaj komentarz