Zrównoważone projektowanie w Gdańsku

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju zarówno w wymiarach społecznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym są szczególnie ważne w przypadku projektów w przestrzeni miejskiej.

Kwestie realizacji poszczególnych etapów i zarządzania tego typu inwestycjami szczegółowo omawiano 27.09.2012 w Gdańsku podczas seminarium „Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Pomysłodawca projektu, firma RD bud, już po raz trzeci w tym roku zainicjował dyskusję wśród wszystkich grup zawodowych zaangażowanych w budowlany proces inwestycyjny.

Seminarium w Gdańsku urozmaiciły ciekawe wystąpienia specjalistów z branży budowlanej. Fot. www.rdbud.com

Firma RD bud Sp. z o.o., należąca do francuskiej Grupy Rabot Dutilleul, angażuje się nie tylko w realizację różnego rodzaju inwestycji budowlanych, ale także upowszechnianie polityki zrównoważonego rozwoju.  Zainicjowany przez firmę RD bud ogólnopolski cykl seminariów skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców. Zaangażowanie w branżową dyskusję zarówno inwestorów, deweloperów, biur projektowych, dostawców rozwiązań, generalnych wykonawców, jak i przedstawicieli lokalnych samorządów stwarza realne szanse na wprowadzenie istotnych zmian w procesie projektowania i urzeczywistniania nowych projektów w architekturze miejskiej polskich miast.

Teoria poparta praktyką 

Seminarium w Gdańsku urozmaiciły ciekawe wystąpienia specjalistów z branży budowlanej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele  Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku,  firm: RD bud, Broadway Malyan, Mott MacDonald, Pilkington Polska oraz Biura Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Sp. z o.o. 

W pierwszej części konferencji uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z koncepcją masterplanningu rozumianego jako proces demokratycznego planowania przestrzennego, w którym wielodyscyplinarny zespół specjalistów stara się znaleźć zrównoważone rozwiązanie łączące interesy wszystkich uczestników procesu budowlanego. Szczegółowej  analizie poddano również kwestię emisji CO2 oraz możliwość zastosowania technologii i rozwiązań ekologicznych, które pozwolą na dystrybucję zysków z generowanej energii również poza firmy energetyczne. Nierozerwalnie z tym tematem wiąże się problematyka partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przedstawiona przez Dyrektora Technicznego  oraz Specjalistę ds. Zrównoważonego rozwoju z firmy RD bud – Jean-Luc Darras .

Zgodnie z zapewnieniami prelegenta, PPP jest szansą na zmianę sposobu patrzenia na inwestycje i związane z nimi koszty. Podczas popołudniowych warsztatów uczestnicy konferencji podzieleni na kilkuosobowe zespoły mieli okazję empirycznie zapoznać się z procesem masterplanningu. Warsztaty polegały m.in. na ustaleniu obowiązków uczestników projektów masterplanistycznych, ich wzajemnych zależności oraz potencjalnych zadań do rozwiązania w kontekście trzech wybranych rejonów Gdańska. Obiektami, które zostały poddane analizie były tereny wokół stadionu PGE Arena, Młodego Miasta oraz Wyspy Spichrzów.

Uczestnicy konferencji podzieleni na kilkuosobowe zespoły mieli okazję empirycznie zapoznać się z procesem masterplanningu. Fot. www.rdbud.com

Podczas pracy pojawiły się dyskusje na temat zależności pomiędzy strukturą zespołu projektowego a skalą projektu. Wybrane rozwiązania oceniano w kontekście innych zrealizowanych na całym świecie projektów. Bardzo ciekawa i żywiołowa okazała się być dyskusja zamykająca warsztaty, podczas której uczestnicy seminarium mieli możliwość skonfrontować swoje poglądy, znaleźć różnice i podobieństwa w proponowanych rozwiązaniach. Pomimo odmienności w postrzeganiu niektórych zagadnień, wszyscy zgodzili się, że zrównoważony rozwój jest kwestią kluczową dla rozwoju miast. Poruszana na warsztatach idea masterplanningu angażując wszystkie strony projektu pomaga bowiem w osiągnięciu najbardziej optymalnych, długofalowych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Zainicjowany przez firmę RD bud cykl seminariów „Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” to inicjatywa, która zakłada partnerstwo i wymianę wiedzy na każdym etapie inwestycji. Spotkania obfitujące w debaty i praktyczne warsztaty zbliżają dorealizacji  projektów, które w najbliższej przyszłości przestaną być rzadkością a staną się standardem współczesnego budownictwa. Kolejne seminarium poruszające tematykę zrównoważonego projektowania firma RD bud planuje zorganizować  pod koniec listopada 2012 r.w Warszawie.

Dodaj komentarz