KSN – nowa platforma transakcyjna na rynku nieruchomości

Podstawowym celem nowej platformy KSN (Krajowy System Nieruchomości) jest wsparcie sprzedaży między profesjonalistami na rynku nieruchomości. Narzędzie kształtuje relacje sprzedażowe między firmami deweloperskimi, wystawiającymi swoje oferty, a pośrednikami, pozyskującymi klientów zainteresowanych tymi inwestycjami.

System KSN przeznaczony jest zarówno dla dużych firm deweloperskich, jak i niewielkich biur pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Funkcje KSN przydatne są na każdym etapie związanym ze sprzedażą inwestycji, realizowanej przez dewelopera.

KSN daje narzędzia, które pozwalają sporządzić profesjonalną i bezpieczną umową online między deweloperem a pośrednikiem, określić zasady wzajemnej współpracy, przy jednoczesnym kontrolowaniu wzajemnych poczynań. KSN pozwala budować przejrzyste relacje sprzedażowe, jednocześnie dbając o własne interesy i własną markę.

Na czym polega KSN?

KSN to miejsce współpracy deweloperów, oferujących klientom swoje inwestycje i pośredników, którzy tych klientów pozyskują. System zapewnia bezpieczeństwo zarówno danych (dzięki funkcjonowaniu w szyfrowanych tunelach SSH), jak i deweloperów, i pośredników. Firmy deweloperskie zarządzają informacją o swoich inwestycjach i na bieżąco śledzą zainteresowanie klientów. Ponadto analizują efektywność działań pośredników, z którymi współpracują, a także efektywność własnych działań, dzięki dostępności do CRM-u, obsługującego własną sprzedaż.

Pośrednicy natomiast otrzymują gwarancje uzyskania wynagrodzenia (ustalonej wcześniej prowizji) za dokonaną sprzedaż inwestycji, jeżeli doszło do niej za pośrednictwem agenta. Przejrzystość przypisywania klientów do konkretnej inwestycji, nie pozostawia wątpliwości, kto przyczynił się do sukcesu sprzedażowego.

Rozwój rynku nieruchomości

Oprócz konkretnych korzyści związanych z rejestracją w systemie KSN, a dotyczących sprzedaży ofert dewelopera, KSN swoim działaniem polepsza strategię całego rynku nieruchomości, wspierając transakcje i wyznaczając przejrzyste zasady. Firmy zarejestrowane w KSN, zarówno deweloperskie, jak i pośrednicy, uczą się nawiązywać nowe relacje biznesowe, z jednoczesnym zabezpieczeniem swoich przychodów. Co ciekawe, system KSN edukuje na dwa sposoby: za pośrednictwem platformy internetowej oraz przez cykliczne spotkania networkingowe – KSN Cafe.

Założenie konta w KSN rozwija biznes. Przekonaj się!

Skontaktuj się z nami:

anna.woznica[at]ksn.org.pl,
tel.: 530-075-249

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz